Juhe

Živim od dobre juhe, a ne od lijepih riječi. (Jan Baptiste Poquelin Molier)