Meso

Jela od mesa dijele se na tri glavne skupine prema načinu prigotavljanja: pečenka; pirjano ili kuhano meso, i uvodna jela