Prilozi

Vrsta i količina priloga ovisna je o onom jelu kome prilog pripada