Salate

Obično se misli da su salate najjednostavnije jelo u kuhinji. No one ipak zahtijevaju brižljiv postupak…